{{SlideHomePageSco.Title}}
En / Ar
علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دستاوردهای علم ارتباطات و اطلاعات در دهه‌های اخیر چنان بر زندگی ما تأثیر گذاشته است که تصور زندگی بدون آن‌ها دیگر آسان نیست. امروز ما از هر نقطه با تمام جهان در ارتباط هستیم تا از آن‌چه نیاز داریم آگاهی یابیم
علم و فناوری زیستی و پزشکی
دانش و فهم ما از ساختارهای بنیادین شکل‌دهنده حیات بر روی زمین در طی نیم‌قرن گذشته تغییر بسیاری کرده و رشته‌های مختلف علوم زیستی همچون ژنتیک، زیست‌شناسی مولکولی، علوم اعصاب و نظایر آن باعث پیشرفت در درک و فهم ما از نحوه کارکرد سامانه‌های زنده شده است.،
علم و فناوری نانو
در چند دهه اخیر محققان به مدد دانش نوظهور نانو از سد ویژگی‌های رایج مواد عبور کرده و به آن‌ها خواص جدیدی بخشیده‌اند. این توانایی مدیون دست‌کاری در خصوصیات مواد در ابعاد بسیار ریز تا سطح مولکول‌ها و اتم‌های مواد و سلول‌های زنده است.،
کلیه زمینه های علم و فناوری
محققان مسلمان بسیاری در گوشه و کنار جهان با نوآوری‌ها و یافته‌های خود به پیشرفت علم و فناوری کمک می‌کنند و بر بهبود کیفیت زندگی بشر تأثیر می‌گذارند.
چگونه در این جایزه شرکت کنید؟
نامزدی برای دریافت جایزه مصطفی(ص) بر مبنای یک اثر یا دستاورد برجسته نظری یا کاربردی صورت می‌گیرد و مجموع فعالیت‌ های علمی یا اثر کلی یک فرد بر حوزه‌های علمی فناوری، در گام بعدی مورد توجه داوران قرار دارد. ثبت ‌نام از سوی خود فرد امکان‌ پذیر نیست و آثار علمی توسط نهادهای نامزدکننده و یا دانشمندان و شخصیت‌های علمی جهانی به دبیرخانه جایزه معرفی می شوند.
بیشتر


از رویداد های جایزه مصطفی(ص) مطلع شوید!
ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، جهت انتشار اخبار جایزه، ماهانه خبرنامه ای را منتشر می کند. جهت عضویت در باشگاه مخاطبین جایزه مصطفی(ص) و آشنایی با آخرین فعالیت ها و دستاوردهای صورت گرفته، آدرس رایانامه خود را وارد کنید..
شما میتوانید جهت دریافت اخبار با پست الکرونیکی خود ثبت نام نمایید
ایمیل خود را با فرمت درست وارد نمایید
برگزیدگان جایزه مصطفی (ص)
2021
2019
2017
2015
برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) 2021
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "علم و فناوری زیستی و پزشکی "
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "مشارکت بدوی در ارتباطات: کدهای رپتور"
برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی(ص) 2021
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "کلیه حوزه‌های علم و فناوری"
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "شبکه جی (G-network)"
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "علم و فناوری زیستی و پزشکی "
2به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "مشارکت بدوی در ارتباطات: کدهای رپتور"
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "سیستم های پاسخ محرک در انتقال داروی کنترل شده"
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "کلیه حوزه‌های علم و فناوری"
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "شبکه جی (G-network)"
به خاطر اثر فاخر و تلاش‌های بی‌دریغ در زمینه "چارچوب های فلز عالی (MOFs)"


اخبار

{{x.NewsDate | jalaliDate:'jDD jMMMM jYY' }}
همه خبرها

تاریخ های مهم

{{ x.Datetime | jalaliDate:'jDD jMMMM jYY' }}


همه رویدادها

{{Hadisbsco.Title}}
واقفین
شبکه همکاران