En / Ar
دفتر موقوفات

جامعه خادم المصطفی(ص)، الگوی نوین تامین مالی جمعی - اسلامی

وقف يكي از بهترين و پايدارترين مصاديق تعاون است. منابع وقف براي مصارف علمي و پژوهشي همانطور كه در قرون اوليه شكوفايي تمدن اسلامي آثار ارزشمندي از خود باقي گذاشته بايستي دوباره با جديت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. وقف علم و فناوری می‌تواند منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پژوهشي کاربردی و در جهت توليد علم و فناوري بوده که توسط مردم خيِّر و نيكوكار و علاقه‌مندان به توسعه فناوری‌های نوین درجهان اسلام اهدا می‌گردد.
بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) با هدف توسعه علم و فناوری در جهان اسلام بـا مشارکت‌ حداکثری امت اسلامی، جامعه خادم المصطفی(ص) را با شعار "هر مسلمان یک سهم برای توسعه علـم و فنـاوری در جهـان اسـلام" تشکیل داده و با بهره منـدی از سنت حسنه وقـف اقـدام بـه جـذب، سـاماندهی و هدفمنـد نمـودن منابـع نیـک اندیشـان حوزه علـم و فناوری نمـوده و در راسـتای توفیـق این حرکـت علمی فرهنگی تـلاش دارد از تمامی پتانسـیل‌‌‌‌های موجـود در جهـان اسـلام بهـره بـرده، ابزارهـای مختلـف مالـی را بـه خدمـت گیـرد. این جامعه شامل اشخاصی است كه با نيت خيرخواهانه به نام نامي حضرت رسول(ص) به صورت مادي و معنوي در راستاي تحقق اهداف بنياد علمي فناوري مصطفي(ص) با هدف ایجاد گفتمان مشترک در راستاي توسعه وقف علم و فناوري، تعاملی مستمر داشته  و با ارائه خدماتی متقابل به جامعه در راستاي تحقق اهداف بنياد مشاركت دارند.
باتوجه به مشارکت مالی و معنوی، واقفین و خیرین به عنوان پیشگامان توسعه وقف علم ‌و فناوری در زمره¬ "جامعه خادم المصطفی(ص)" قرار گرفته و در ارتقاء سطح علم و فناوری جهان اسلام و دستیابی به رفاه، امنیت و سلامت گام‌هایی بلند برخواهند داشت. جامعه خادم المصطفی(ص) بر پایه ی "ید الله مع الجماعه" استوار است و تلاش دارد با ایجاد شبکه¬ای فعال از اصحاب خرد و اندیشه بر اهتزاز نام نبی مکرم اسلام(ص) با سطرخط دانش و اخلاق، طرحی نوین را از تمدن اسلام دراندازد. 
اعضای جامعه خادم المصطفی(ص) تحت دو مفهوم " نذر علمی" و "وقف علمی" به حمایت از فعالیت‌های بنیاد مصطفی(ص) پرداخته و شبکه‌ای از حامیان دانشمندان جهان اسلام را در توسعه‌ی فعالیت‌های علمی ایشان گسترش خواهند داد. جامعه خادم المصطفی(ص) شبکه‌ای است که ضمن حمایت از طرح‌های علمی و فناوری مصمم به تامین مالی جمعی در راستای نیل به اهداف بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است. هر چند تامین مالی جمعی از روش‌هایی است که در گذشته‌ی تمدن اسلامی به کثرت قابل مشاهده است و بدون شک "خمس"و "زکات" نمونه‌هایی بارز از این روش تامین مالی است لیکن مشخص نبودن ابعاد پروژه‌های خدمت محور، متغیر بودن زمانبدی و عدم مشهود بودن خروجی‌های آن از چالش‌های استفاده از چنین روشی‌ در تامین مالی جمعی در سازمان‌های خدمت محور در سطح بین‌الملل به شمار می‌رود. جامعه خادم‌ المصطفی(ص) بستری در جهت فائق آمدن بر این چالش است که با تشکیل و بهره‌برداری از پتانسیل جمع‌سپاری در تامین مالی، نظارت و سرمایه‌گذاری، توسعه¬ی فعالیت‌های این بنیاد را ممکن می‌سازد.
اعضای جامعه خادم المصطفی(ص) تاکنون با مشارکت 80 میلیارد ریالی در نهاد تامین مالی بنیاد مصطفی(ص) با چشم انداز "تبدیـل شـدن بـه بزرگترین نهاد سرمایه‌گـذاری توسـعه علـم وفنـاوری در جهـان اسـلام"، در راستای تامین هزینه های جایزه مصطفی(ص) در سال گذشته و حمایت از توسعه علم و فناوری در جهان اسلام گامی ماندگار برداشتند. تعامل با350 عضو حقیقی و حقوقی از شخصیت¬های بزرگ علمی و مدیریتی جهان اسلام در قالب جامعه خادم المصطفی(ص) در ایجاد گفتمان مشترک وقف علم و فناوری به منظور تحقق اهداف بنياد مصطفي(ص)  مسیری روشن را برای تبین اهداف این جامعه ترسیم نموده است. نهاد تامین مالی این بنیاد با ثبت سرمایه گذاری در فعالیت های توسعه ای در زمینه ی علم و فناوری از جمله تجهیز مدارس برتر در‌مسابقه دانش آموزی نور؛ بزرگداشت ابن هیثم، به تجهیزات آزمایش های نور و نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در مالزی که با حضور بالغ بر ۳۰ دانشمند برجسته از جهان اسلام برگزار شد در کارنامه ی فعالیت یکساله خود، با سرعت بیشتری مسیرتوسعه علم و فناوری جهان اسلام را در سال‌های آتی خواهد پیمود. 
تامین مالی جمعی با تکیه بر جامعه خادم المصطفی(ص) می‌تواند الگویی نوین در راسـتای تجلیل از دانشمندان بزرگ جهان اسلام و ترغیـب و تشـویق خیریـن نیک اندیـش به منظور حمایـت از توسـعه علـم و فنـاوری را در بسـتر وقـف و نذر علمـی ارائه داده، موجب گردد که بـار ديگـر دنيـاي اسـلام با اسـتفاده از دانـش، عقل و خردمندی، تدبیر و بصیرت در جهت برپایی"تمدن نوین اسلامی" حرکت نموده و بار دیگر مرجعیت علمی کهن خویش را در عرصه‌ی بین‌الملل احیا نماید.

مشاهده و دسترسی به اطلاعات بیشتر صندوق از سایت www.mpfund.ir  امکان پذیر می­باشد.

کاتالوگ معرفی صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص)

جهت ورود به پایگاه اطلاع رسانی صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) کلیک کنید

جدیدترین اخبار
از رویداد های جایزه مصطفی(ص) مطلع شوید!
ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، جهت انتشار اخبار جایزه، ماهانه خبرنامه ای را منتشر می کند. جهت عضویت در باشگاه مخاطبین جایزه مصطفی(ص) و آشنایی با آخرین فعالیت ها و دستاوردهای صورت گرفته، آدرس رایانامه خود را وارد کنید.
ایمیل خود را وارد نمایید