En / Ar
دانلود لوگو

برای سهولت در استفاده ، می توانید نسخه استاندارد لوگوی جایزه مصطفی را از زیر دانلود کنید

نسخه عمودی

Downloadلوگو برای تمام پیش زمینه ها

Downloadنشان لوگو

Download