En / Ar

برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) 2021

2021
پروفسور کامران وفا زندگی نامه
استاد فیزیک، دانشگاه هاروارد
1960
ایران
نظریه F
فیزیک نظری
2021
پروفسور زاهد حسن زندگی نامه
استاد فیزیک، دانشگاه پرینستون
1971
بنگلادش
نیمه فلزهای فرمیون ویل
فیزیک کوانتوم

برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی(ص) 2021

2021
پروفسور محمد صائغ زندگی نامه
استاد پزشکی و ایمنی‌شناسی، دانشگاه آمریکایی بیروت
1959
لبنان
درمان‌های نوین برای بهبود نتایج آلوگرافت کلیه و قلب
پزشکی
2021
پروفسور یحیی تیعلاتی زندگی نامه
استاد فیزیک، دانشگاه محمد الخامس
1971
مراکش
مشاهده پراکندگی نور با نور و جستجوی تک‌قطبی‌های مغناطیسی
فیزیک نظری و ذرات
2021
پروفسور محمد اقبال چودری زندگی نامه
رئیس مرکز ICCBS، دانشگاه کراچی
1959
پاکستان
کشف مولکول‌های جذاب با کاربردهای درمانی
شیمی آلی زیستی